fbpx

Polityka prywatności

Jowita Trzcielińska PHOTOGRAPHY informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej.

 

Informacje ogólne:

1.   Przedstawiamy Ci naszą Politykę Prywatności, w której znajdziesz regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług i Platformy www.jowitatrzcielinska.pl.

2.   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator danych:

1.   Administratorem danych jest JT Photography Jowita Trzcielińska, ul. Irysowa 3, 62-090 Kiekrz, NIP 972-085-73-48, e-mail: trzcielinskaphotography@gmail.com, tel.: 607665604

2.   Dane osobowe Użytkowników przetwarzane i chronione są zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.   Platforma pozyskuje dane i informacje o użytkownikach poprzez:

– dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych w formularzach,

– pliki cookie zapisywane w urządzeniach końcowych,

– gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

Dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.   Dane Użytkownika są niezbędne do świadczenia usługi i prowadzenia komunikacji z właścicielem platformy.

2.   Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi fotograficznej, w szczególności wykonania fotografii do dokumentów, fotografii portretowej, studyjnej lub innego utworu fotograficznego. Szczegółowy opis utworów fotograficznych znajduje się na stronie www.jowitatrzcielinska.pl.

3.   Wykonania “promocyjnej sesji zdjęciowej”, z której utwory fotograficzne wykonywane są po obniżonej cenie, a osoba fotografowana wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocji Administratora za pomocą mediów społecznościowych bądź/lub strony internetowej www.jowitatrzcielinska.pl.

4.   Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług ze sklepu internetowego pod adresem www.jowitatrzcielinska.pl, korzystania z newslettera Administratora, na którą Akceptant wyraził zgodę za pośrednictwem sklepu internetowego z adresu www.jowitatrzcielinska.pl.

5.   Główną podstawą przetwarzania danych osobowych jest akceptacja warunków polityki prywatności dostępnej na stronie www.jowitatrzcielinska.pl/polityka-prywatnosci.

6.   Wysłanie wiadomości w ramach formularza kontaktowego wymaga podania danych w formularzu: imię, adres e-mail. Dane te są ograniczone do minimum i niezbędne do tego, aby świadczyć usługę.

7.   Dane są także przetwarzane przez Operatora w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikami, podstawą jest uzasadniony interes Operatora.

8.   Operator może monitorować i analizować aktywność uczestników na Platformie.

9.  Operator może automatycznie przetwarzać dane Użytkowników, czyli profilować, aby lepiej dopasować treści i komunikaty dla Użytkowników. A także dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych.

10.   Operator korzysta z usług sprawdzonych i bezpiecznych dostawców zewnętrznych. Dane Użytkowników w określonym zakresie przekazujemy:

– firmom hostingowym,

– systemom do komunikacji,

– podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

– firmom udostępniającym oprogramowanie pozwalające monitorować aktywność odwiedzających stronę.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia się roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uwagi na prawnie uzasadniony interes.

12. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Prawa Użytkownika:

1. Użytkownik ma prawo:

– żądać informacji i dostępu do swoich danych osobowych,

– poprawiać swoje dane osobowe,

–  usunąć swoje dane,

–  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania,

–  żądania przeniesienia danych,

–  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

–  do cofnięcia udzielonej zgody bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć konkretnego celu    przetwarzania danych np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Żądanie Użytkownika wycofania zgody co do wszystkich celów przetwarzania skutkować będzie trwałym usunięciem danych osobowych oraz zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

2. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw wymienionych powyżej skontaktuj się z nami w wiadomości email na adres trzcielinskaphotography@gmail.com

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić wykonanie umowy.

 

Pliki cookies:

1.   Na Platformie używamy plików cookies lub innych podobnych małych plików tekstowych, które są wysyłane do komputera odwiedzającego i pozwalają zidentyfikować go w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej operacji. Pliki te są bezpieczne dla komputera Użytkownika i dla jego danych.

2.   Pliki typu cookies wykorzystujemy w celu: lepszego dopasowania zawartości wyświetlanej Użytkownikowi oraz analizy danych statystycznych. Poniżej znajduje się wskazanie konkretnych podmiotów:

-> facebook.com

-> google.com/analytics

-> instagram.com

3.   Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Platformy.

4.   Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika co oznacza, że może on samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookies.

5.   Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.

6.   Informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.

7.   Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

Kontakt z Administatorem:

Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz na adres: trzcielinskaphotpgraphy@gmail.com

error: Zawartość jest chroniona prawami autorskimi.